Generell informasjon

Generell informasjon

Stickerkid er produsert av hsb & partnere SA - 5, rue du Clos - 1207 Genève
Registrering CH-660.0.381.001-7
E-post: support@stickerkid.com

Utgivelse

Denne siden er utgitt av hsh & partnere SA

Nettside hosting

Dette nettstedet er hostet av Procab Studio 5 rue du Clos CH-1207 Genève Tlf: +4122 737 0937 Fax: +4122 737 0938 E-post: info@procab.ch

Bedrift utvikling

Stickerkid ble utviklet av Procab Studio CH-1207 Genève Tlf: +4122 737 0937 Fax: +4122 737 0938 E-post: info@procab.ch

Ansvar

hsb & partnere SA og alle andre parter involvert i etableringen, produksjon eller dannelse av nettstedet fraviker ethvert ansvar i tilfelle av tap, skade eller utgifter, eller noen direkte, tilfeldige, spesielle eller typiske skader som oppstår som følge av din bruk av nettstedet eller dets tjenester (herunder ansvar i tilfelle av forsinkelse eller unøyaktighet i dataoverføringen, eller i tilfelle av avbrudd, suspensjon eller oppsigelse av nettsiden), unntatt der slike skader er et resultat av forsett ved hsb & Partners SA. HSB & Partners SA skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller virus som kan påvirke din maskinvare etter visning, surfing, eller bruker nettstedet eller bruk av innholdet. Det aktuelle bruker forholdet kan ikke i noe tilfelle begrense eller utelukke ansvar for hsb & Partners SA, som kan begrenses eller utelukkes i samsvar med lovene.

Garantier

Bruken og surf på nettstedet er helt på egen risiko med mindre eksplisitt uttalt. Nettstedet gitt ''som den er'' og er avhengig av tilgjengelighet. HSB & partnere SA fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, om de er uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt bruk eller ikke-fake som er tillatt ved lov. Spesiell omsorg ble tatt for innholdet og nøyaktigheten av data som vises på nettsiden. Men hsb & Partners SA garanterer ikke at dette nettstedet eller dets innhold oppfyller alle kravene til brukerne, at nettstedet vil være fri for avbrytelser, forsinkelser, feil, eller vil være ubrukelig i tilfelle av force majeure. Nedlasting eller annen prosedyre som gjør det mulig å få materialet og/eller data gjennom bruk av/eller fra nettstedet skjer på egen risiko. Refusjon - Du er fullt ut ansvarlig for bildene som er lastet opp på HSB & Partners SA serveren via '' Photo Sharing '' muligheten eller annet data distribuert ved hjelp av nettstedet og dets tjenester. Du skal være ansvarlig for ethvert ansvar som følge av bruken av nettstedet og dets tjenester. HSB & Partners SA og dets partnere forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt mot noen part hvis erstatningsansvar er etablert.

Immaterielle rettigheter

Nettstedet inneholder flere elementer som er beskyttet av internasjonale og europeiske lover om opphavsrett og andre immaterielle rettigheter som (inkludert men ikke begrenset til) varemerker, varenavn, logoer, foto -og videobilder, musikk, tekstlig og grafisk design av nettsiden for hsb & Partners SA (heretter 'innhold' ). Med forbehold for andre begrensninger som følge av gjeldende lover, restriksjoner på bruk av nettstedet brukes til følgende rettigheter : Ingen del av denne nettsiden kan elektronisk eller på annen måte bli kopiert, annet enn at det er nødvendig å optimalisere bruken av nettstedet og sine tjenester via internett. Reproduksjon av en del av nettstedet på noen annen nettside er uttrykkelig forbudt. Varemerker, varenavn, servicemerker og logoer for HSB & partners SA som brukes på nettstedet skal ikke under noen omstendigheter brukes eller vises uten skriftlig tillatelse fra HSB & partners SA. HSB & partners SA gir deg tillatelse til å bruke nettstedet og dets innhold for personlig bruk, forutsatt at du overholder opphavsrett og eierskap i sin helhet. Bruk av nettstedet og dets innhold for kommersielle formål er forbudt. Så lenge referansen er til nettsiden til www.stickerkid-norge.com kan hypertekstlinker opprettet som peker til nettstedet. Etablering av dype hypertekstlenker og andre koblinger (for eksempel ''in-line'' linker, bilder eller objekt lenker) til andre deler av nettstedet er forbudt, hsb & Partners SA gir sitt samtykke. Automatisert surfing på nettstedet (for eksempel ved hjelp av ''roboter'') for å systematisk på å laste ned data eller informasjon, eller skape funksjonelle sammenhenger mellom innholdet på nettsiden vår og noe annet nettsted er forbudt.

Privatliv

Cookies kan hsb & Partners SA samle inn data fra tidligere besøk. "Cookies" er brukt til dette formålet. Cookies er små biter av data som er lagret av nettleseren på harddisken på datamaskinen din. Neste gang du besøker nettstedet gjenkjenner vår server automatisk cookie som forteller oss om dine tidligere besøk. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men det er mulig å konfigurere datamaskinen din til ikke å gjøre det. Selv når du har blokkert cookies, er det meste innhold og funksjonalitene på nettsiden tilgjengelige for deg. HSB & Partners SA kan overvåke antallet av dine besøk til ulike deler av nettstedet for å forbedre nettleseropplevelsen. Men det betyr ikke at informasjonen inneholder dine personlige data. I seksjonen dedikert til medlemmene, slik at HSB & Partners SA kapsler på nettstedet for å kjenne deg igjen under besøket av den delen via nettleseren din ved å lagre din personlige ID og kode i en cookie . Når du forlater området denne cookie er ødelagt. Aktive cookies gjør at du kan surfe raskere fra side til side, og lar deg bruke nettstedet til full utstrekning, om det er mulig. Dataoverføring og sikkerhetstiltak for å sikre beskyttelse av din personlige informasjon blir implementert av HSB & Partners SA. Disse tiltakene omfatter kryptere sensitiv informasjon og en brannmur for å blokkere tilgang fra tredjeparter . For å overholde offentlige pålegg og lovgivning , reserver HSB & Partners SA rett til å få tilgang til personlige opplysninger til å identifisere deg og til å kommunisere denne informasjonen til å hjelpe effektiv systemdrift og beskyttelse av sine kunder, og selv. HSB & Partners SA forbeholder seg retten til å avsløre personlig informasjon hvor du kan identifiseres.

sikker betaling

RASK LEVERING

PRODUSERT I SVEITS

Kundeanmeldelser